^Naar boven

  • CLOSE UP

    Vingervlugheid en techniek komen hier samen. De basis van alles.

  • STAGE MAGIC

    Magie op het toneel geeft een extra dynamiek. Alles wordt uitvergroot of juist verkleind...

  • ILLUSIONS

    Niets is wat het lijkt en zelfs dat niet. Hoe meer je kijkt hoe minder je ziet.....

Mundus Vult Decipi, Ergo Decipiatur (Petronius)

M70De Magische Loge is een stichting - opgericht in 2000 - met als leden (ex) beroepsgoochelaars /illusionisten, de directie van een theaterbureau en andere personen afkomstig uit de theaterwereld. Om exclusiviteit te waarborgen is toetreden tot de Loge uitsluitend mogelijk op uitnodiging.

De loge hanteert de volgende doelstellngen:

1. Het organiseren van magisch amusement

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door; het organiseren van shows, Lezingen en studiedagen.

 

 

Goochelaars NL
Magic Shop
Goochelaars.com
Copyright © 2015. Magische Loge  Rights Reserved.